Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix . Compex Telematix .
web.overview

CompEx Telematix je aplikácia na zber údajov navrhnutá špeciálne pre našich klientov z oblasti poľnohospodárstva.

Náš spoľahlivý back-end ukladá zozbierané údaje, vizualizačné a analytické nástroje poskytované našimi partnerskými spoločnosťami poskytujú cenný prehľad o operáciách na farmách/strojoch, kľúčových rozhodovacích faktoroch vrátane efektivity, využitia a možných scenárov pre finančnú a prevádzkovú analýzu.

web.services
  • Branding

  • UI &UX Design

  • iOS app

  • Custom CMS

  • Hardware

1706565671-telematix-2.png
web.objective

Tento projekt si vyžadoval množstvo práce pri tvorbe softvéru, ale tiež mnoho úsilia pri tvorbe hardvéru. Zadanie tvorili 2 hlavné body: včasné eliminovanie požiarov na poľnohospodárskych strojoch a ich monitorovanie.

1706565674-telematix-3.png
1706565677-telematix-4.png

Potrebovali sme vyriešiť problém, ako čo najefektívnejšie eliminovať požiare. Naším riešením bolo nasadenie malých vývojových dosiek s mikrokontrolérom, širokou škálou senzorov a podporou Bluetooth Low Energy. Tieto dosky sme potrebovali umiesniť čo najbližšie k motoru strojov, kde vznikajú požiare. Pre dosky sme vytvorili efektívny kryt, kde sú chránene pred nečistotami, ale kde sa napriek tomu dostane dym zo vznikajúceho požiaru. Tieto kryty sú vybavené silným magnetom, takže sa dajú umiesniť na kovový kryt motoru.

Ďalším problémom bolo napájanie dosiek. Chceli sme sa vyhnúť akejkoľvek kabeláži pre čo najjednoduchšiu inštaláciu a dodávaná batéria mala živnotnosť len 3 dni. Preto sme zostrojili LDO dosku, na ktorú sme pripojili 3,7V batérie. Taktiež sme optimalizovali firmware dosiek s mikrokontrolérom, kde sme odstavili všetky nepotrebné funkcie a senzory, a znížili tak ich spotrebu. Dosiahli sme riešenie, ktoré zabezpečí napájanie dosiek na min. 2 mesiace.

Ako to celé funguje? V každom poľnohospodárskom stroji klienta je zabudovaný iPad, do ktorého stačí nainštalovať aplikáciu Compex Telematix. Zamestnanec sa pri začiatku služby prihlási 4-miestným kódom a aplikácia začne sledovať a ukladať všetky GPS dáta. Aplikácia je spojená cez Bluetooth s mikrokontrolérom, ktorý neustále sleduje hladinu CO2.

Akonáhle hranica CO2 presiahne preddvolenú hodnotu, spustí sa alarm. iPad zobrazí veľké upozornenie a spustí hlasnú sirénu. Aplikácia spustí automatický telefonický hovor na zamestnancove a manažérove telefónne číslo, plus odošle SMS správu s GPS súradnicami. Rovnaké upozornenia sú použíte pri priveľkom naklonení stroja, aby sa predišlo jeho prevráteniu.

K aplikácii sme vytvorili online webové rozhranie, kde sú podrobné štatistiky všetkých strojov a ich pohybu. Vďaka štatistikám si vie klient pozrieť efektivitu pohybu všetkých strojov a optimializovať tak náklady na prevádzku.

web.nextProject
Winmed Centrum . Winmed Centrum . Winmed Centrum . Winmed Centrum .